Åpenhetsloven

Generell beskrivelse av vårt arbeid med åpenhetsloven 

Vi er et helnorsk konsern med utsalgssteder i Stavanger, Karmøy, Haugesund, Stord, Bergen, Molde, Ålesund, Nordfjordeid og på Skomani.no.    

Vi selger vesker, sko og tilbehør til sko til det norske markedet. Produksjonen av sko skjer primært i Kina, Vietnam og Bangladesh. Leverandører av de viktigste merkene er fra Tyskland og Sveits. Vi driver vår egen logistikk med lager i Sveio i Vestland fylke. Vi kjøper transporttjenester av Bring.

Vi har arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD’s retningslinjer siden 1/1/2023. Vi behandler åpenhetsloven som eget tema i styremøtet 15.12/2023. 

Driftsdirektøren har overordnede ansvar for loven, og rapporterer til styret hver tredje måned. Daglig leder har ansvar for vurderinger av våre utenlandske leverandører. Vi har samarbeid med representanter i Virke. 


Vi har etablert et varslingssystem i tråd med arbeidsmiljøloven for våre ansatte i Norge. For våre internasjonale leverandører har vi etablert et kontaktpunkt for klager på hans@skomani.no. Vi opplyser om kontaktpunktet gjennom møter og kontrakter. 

 

Våre aktsomhetsvurderinger - Metode 

Aktsomhetsvurderinger i Norge 

Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved den norske virksomheten som lav, og har ikke prioritert videre tiltak i Norge nå. Vi har fokusert på kvinnelige deltidsansattes arbeidsforhold i våre utsalgssteder. En anonym spørreundersøkelse har avdekket at det er liten risiko for alvorlige brudd. Vi har likevel etablert en dedikert varslingskanal for våre ansatte.    

Aktsomhetsvurdering utenfor Norge 

Vi har vurdert alle våre leverandører med omsetning på mer enn 150 000 NOK på et overordnet nivå. På grunnlag av dette, har vi valgt å se nærmere på arbeidstidsbestemmelser og lønninger hos våre leverandører i Bangladesh. 

Vi er tilsluttet et internasjonalt sertifiserings byrå, og har lagt disse vurderinger til grunn. Vi har sett nærmere på leverandører som ikke er sertifisert basert på offentlig tilgjengelig informasjon, men har ikke fått tilbakemelding på våre spørsmål så langt.

 

Våre aktsomhetsvurderinger - faktiske funn

Vi har ikke avdekket brudd eller særlige utfordringer ved vår drift i Norge. 

Vi har kartlagt våre leverandører. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon og vårt inntrykk fra fabrikkbesøk synes risikoen være lav. Vi har ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på arbeidstager eller menneskerettigheter.

 

Videre tiltak og forventede resultater 

Vi har ikke iverksatt tiltak for å rette opp skade. Dette skyldes dels at vi ennå ikke har avdekket skade å rette opp, og dels ønsker å etablere bransjesamarbeid for å gjøre tiltakene mer slagkraftig. 

Vi har iverksatt en prosess for å innarbeide DFØ’s kontraktsvilkår i alle våre leverandørkontrakter.

Vi har planlagt uannonserte inspeksjoner hos en rekke av våre leverandører.

 

 

 

Hide breadcrumbs
Off
Hide page title
Off